อัลบั้มภาพ ประเมินLPA ปี2565
* อัลบั้ม *
ประเมินLPA ปี2565
ประเมินLPA ปี2565
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 256
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 256
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2565
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 30/3/65
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 30/3/65
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2565
วันท้องถิ่นไทย ปี 65
วันท้องถิ่นไทย ปี 65
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2565
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 21/3/2565
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 21/3/2565
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2565

กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล คืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลเกาะเต่า
กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล คืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลเกาะเต่า
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2565
งดให้ งดรับ ของขวัญ no gift poilcy
งดให้ งดรับ ของขวัญ no gift poilcy
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มีนาคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 7/2/2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 7/2/2565
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมปีใหม่ 2565
กิจกรรมปีใหม่ 2565
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2564
วันคริสต์มาส ศพด.
วันคริสต์มาส ศพด.
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ทอดกฐิน 2564
ทอดกฐิน 2564
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2564
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
วันปิยมหาราช ประจำปี 2564
วันปิยมหาราช ประจำปี 2564
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2564
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุล
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ประชุม เน้นย้ำการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ประชุม เน้นย้ำการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ตุลาคม 2564

ประชุม ชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ
ประชุม ชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2564
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2564
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2564
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  วันที่ 20  ส.ค. 2564
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 20 ส.ค. 2564
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2564
กิจกรรมทำความสะอาดร่องน้ำและเก็บขยะ
กิจกรรมทำความสะอาดร่องน้ำและเก็บขยะ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2564